Home

 

Onze gevangenispastoraat begint bij God
en zijn ontferming en bewogenheid

De Stichting Neemias – hart voor gevangenen, is een christelijke stichting die haar uitgangspunt in Jezus heeft. Elk mens, in welke situatie hij ook terecht is gekomen, is en blijft een schepsel van God. Een mens tegen wie God zegt: “Ook voor jou ben Ik naar de aarde gekomen, niet om te veroordelen maar om te redden.” Vanuit het herstel met God, door Christus Jezus, willen we omzien naar hen die in de gevangenis zijn terecht gekomen of die na hun detentie niet weten hoe zij verder moeten.

Geplaatst op 30 januari: Jaarverslag 2016

2016-11-26-nd-interviewOp 26 november verscheen er in het ND een openhartig artikel over Ineke. Daarin vertelt ze ook over de relatie met Neemias en haar ontstaansgeschiedenis. U vind het artikel bij  Publicaties/In de pers

U vindt de nieuwsbrief van 2016 hier.
Een verslag over de reis naar Oeganda vindt u hier