Home

 

Onze gevangenispastoraat begint bij God
en zijn ontferming en bewogenheid

De Stichting Neemias – hart voor gevangenen, is een christelijke stichting die haar uitgangspunt in Jezus heeft. Elk mens, in welke situatie hij ook terecht is gekomen, is en blijft een schepsel van God. Een mens tegen wie God zegt: “Ook voor jou ben Ik naar de aarde gekomen, niet om te veroordelen maar om te redden.” Vanuit het herstel met God, door Christus Jezus, willen we omzien naar hen die in de gevangenis zijn terecht gekomen of die na hun detentie niet weten hoe zij verder moeten.

In 2017 was was Ineke schrijfster van week 1:
Ineke Baron (1957) werkt als gevangenenpastor bij stichting Neemias. Ze komt in verschillende gevangenissen om gevangenen te bezoeken, gespreksgroepen te leiden en cursussen te geven. Daarnaast gaat Ineke regelmatig in gevangeniskerkdiensten voor.
In de stukjes van deze week refereert Ineke regelmatig aan haar werk in de gevangenis: ‘Ik heb door de jaren heen gemerkt dat God mij het verlangen bleef geven om in gevangenissen zijn liefde uit te delen’. Ineke schreef onder meer ‘Levenslang’, het aangrijpende verhaal van een TBS’er.

Liturgie en formulier van de bevestigingsdienst Ineke Baron-Janssen

Geplaatst op 30 januari: Jaarverslag 2016
U vindt de nieuwsbrief van 2016 hier.