Home

Afscheid van “In de Luwte”

In het Dagblad van het Noorden verscheen op 29 oktober 2022 een artikel geschreven door WOUTER HOVING. Het markeert het afscheid van “In de Luwte”. Een project wat vijf jaar lang mocht dienen voor ex-gevangen, mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit kerken en vele donateurs. Klik op de link voor het artikel.  

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 kunt u hier vinden.

Jaarrekening 2020

Als stichting hebben we een AMBI-status RSTN nr. 854151618.
Ik het kader van verantwoordde besteding van uw giften is daarom een jaarrekening opgemaakt. Deze vind u hier: Jaarrekening 2020 – Stichting Neemias

Beleidsplan

Ons beleidsplan 2020 kunt u hier downloaden.

Ons gevangenispastoraat begint bij Gods liefde en zijn ontferming en bewogenheid.

Stichting Neemias – Hart voor gevangenen, is een christelijke stichting die haar uitgangspunt in Jezus heeft. Elk mens, in welke situatie hij ook terecht is gekomen, is en blijft een schepsel van God. Een mens tegen wie God zegt: “Ook voor jou ben Ik naar de aarde gekomen, niet om te veroordelen maar om te redden.” Vanuit het herstel met God, door Christus Jezus, willen we omzien naar hen die in de gevangenis zijn terecht gekomen of die na hun detentie niet weten hoe zij verder moeten.

Ineke Baron (1957) werkt als gevangenenpastor en ambassadeur bij Stichting Neemias. Ze komt in verschillende gevangenissen om mensen te bezoeken, gespreksgroepen te leiden en herstelcursussen te geven. Ze is twee en een half jaar als geestelijke verzorger werkzaam geweest in de jeugdgevangenis in Veenhuizen en ging daarnaast regelmatig voor in gevangeniskerkdiensten in de beide ’penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen. Ze bezoekt ook gedetineerden thuis en/of bij hun familie.
Door haar werkervaring onder gedetineerden peilde ze hun moeiten die vaak door de detentie als gevolg van een misdrijf zijn ontstaan in hun relaties. Er zijn meestal meer mensen mee gemoeid en het vraagt tijd en aandacht om weer op een goede manier de balans te vinden in het onderhouden van contacten. Tijd om te herstellen is nodig, ook van eigen identiteit, zowel voor een gedetineerde als ook voor de mensen die er mee te maken hebben gekregen. Dit op te merken bracht haar tot het opzetten van herstelweekenden voor jongeren na hun detentie in de jeugdgevangenis. Voor hen betekent dit: een of meerdere dagen doorbrengen in een positief, niet veroordelend gezelschap. Dit initiatief is uitgebreid naar iedereen die in detentie heeft gezeten en samen met zijn relatie graag herstel wil. Bij het traject dat hierin aangeboden wordt, wordt er met elke deelnemer heel persoonlijk gekeken wat zijn wensen en mogelijkheden zijn.
Stichting Neemias ondersteunt het werk van Ineke en van het team van vrijwilligers die meedoen aan dit project. Sinds kort mag dit project uitgevoerd worden in een monumentale woning in Veenhuizen onder de naam: ‘In de Luwte’.

Ineke schreef onder meer ‘Levenslang’, het aangrijpende verhaal van een TBS’er.

U vindt de nieuwsbrief van 2017 hier.
En u kunt ook ons Jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 downloaden.