Ons werk

Onder dit kopje vind u zaken waarvoor de stichting van harte wil inzetten>
Het bestuur verricht vooral faciliterend en ondersteunende activiteiten voor haar medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast beheert zijn de beschikbare gelden.

Ineke Baron is de de vaste medewerker in dienst van de stichting. Een grootste deel van haar werkzaamheden doet ze geheel belangeloos. We hopen dat we als stichting ooit in de gelegenheid zijn om naast het realiseren van de te gebruiken materialen haar een passende vergoeding hiervoor te geven. Ineke is de voor ons de ‘spin in het web’.

Werkzaamheden die onder de vlag van de stichting worden uitgevoerd zijn onder andere…