Missie

De missie van stichting Neemias luidt: Vanuit liefde en de bewogenheid, zoals zichtbaar was in Jezus leven en werken, omzien naar mensen die door welke oorzaak dan ook in de gevangenis zijn terecht gekomen.
Werkzaamheden vanuit deze missie zijn onder andere …
  • Aandacht geven aan en een luisterend oor zijn voor gedetineerden en familie van gedetineerden
  • Verzorgen van en/of een bijdrage leveren aan samenkomsten/kerkdiensten
  • Nazorg bieden aan gedetineerden en eventueel hun omgeving/familie
  • ‘Herstel’dagen een ‘herstel’of weekenden organiseren voor gedetineerden tijdens hun detentie en /of na hun detentie.
  • Gevangenis-prikkeldraad
  • Samen met de (ex)gedetineerde zoeken naar een geschikte gemeente en hiervoor contacten te leggen
  • Voorlichting geven in kerkelijke gemeenten en geloofsgemeenschappen