Over de Stichting

Stichting Neemias is opgericht omdat we door het werk van Ineke Baron hebben gezien dat er grote behoefte is aan christelijke geestelijke verzorging in Penitentiaire Inrichtingen en Justitiële Jeugdinrichtingen.

De Stichting Neemias – hart voor gevangenen, is een christelijke stichting die haar uitgangspunt in Jezus heeft. Elk mens, in welke situatie hij ook terecht is gekomen, is en blijft een schepsel van God. Een mens tegen wie God zegt: “Ook voor jou is mijn zoon Jezus in de wereld gekomen, niet om te veroordelen maar om te redden.” Vanuit zijn liefde en bewogenheid willen we omzien naar hen die in de gevangenis zijn terecht gekomen of die na hun detentie niet weten hoe zij verder moeten.

U kunt ons helpen om deze hulp aan te kunnen bieden.