Familiebezoek

Soms vraagt de persoon om pastorale zorg voor het thuisfront. Als stichting kijken we op welke manier we hier aan tegemoet kunnen komen.