Preken

9 november 2014 Ineke Baron

Bijbellezing Jezus loopt over het water Marcus 6:45-51
45-46Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan.
Ze moesten alvast naar de overkant varen, naar de plaats Betsaïda.
Jezus ging niet mee.
Hij stuurde de mensen naar huis.
Toen iedereen weg was, ging Jezus een berg op om te bidden.
47-49Het werd nacht.
De boot was midden op het meer.
Hij kwam bijna niet vooruit.
De leerlingen roeiden wel hard, maar ze hadden tegenwind.
Jezus stond op de berg.
Hij zag dat de leerlingen het moeilijk hadden.
Aan het einde van de nacht liep hij over het water naar de boot.
Toen hij de boot voorbij wilde gaan, zagen de leerlingen hem op het water lopen.
Ze dachten dat het een geest was, en schreeuwden het uit van schrik.
50Alle leerlingen zagen hem en ze waren vreselijk bang.
Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het.
Jullie hoeven niet bang te zijn.’
51Jezus stapte bij hen in de boot, en het hield op met waaien. De leerlingen waren stomverbaasd.

Bijbellezing Mattheus 14:22-33

Jezus loopt over het water
22Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. 23Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen.
Het werd nacht.24De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot.
25Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. 26Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’
27Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 28Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’
Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe.30Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ 31Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’
32Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. 33De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’

Jezus wacht op jouw roep om hulp…

Relatie
Jezus wacht op jouw roep om hulp…

Toen iedereen weg was, ging Jezus een berg op om te bidden.
Hij zocht de stilte op om God zijn Vader te ontmoeten.
Jezus had dat blijkbaar nodig.
Hoewel hij zich altijd wel in Gods aanwezigheid wist,
Zocht Hij vaak de stilte op om nog dichter bij zijn Vader te zijn.
We zijn hier vanmorgen ook bij elkaar gekomen om dicht bij God te zijn.
We hebben zojuist ook een moment van stilte genomen.
En… was dat goed?
En hebben jullie ook gemerkt dat het fijn is om stil te zijn…
Stil om met God te praten en stil om naar Hem te luisteren.
Jezus had dat nodig, dit intieme contact met zijn Vader.
En als Jezus dat nodig had dan zullen wij dat ook wel nodig hebben. (denk ik dan)

Ondertussen gebeurt er op het water van alles.
De discipelen vechten tegen een zware storm.
Ze roeien maar en roeien maar, en ze komen eigenlijk niet vooruit.
Jezus die op de berg was… zag hen.
Hij zag dat zijn leerlingen het moeilijk hadden.
En hij wist dat ze hem nodig hadden.
En dan aan het einde van de nacht loopt Hij over het water naar de boot.

En dan staat er… Toen Hij de boot voorbij wilde gaan…

Dat is vreemd. Jezus had hen toch gezien?
En Hij maakte toch een bewuste keus om naar hen toe te komen?
Waarom wil Hij dan nu die boot voorbij gaan?

Respect
Jezus wacht op jouw roep om hulp…

Ik neem jullie even mee naar een kind…
Het is zo mooi met blokjes aan het spelen
Het zoekt naar het blokje dat past op het vorige.
Maar het heeft een heel behulpzaam broertje die hem zo graag wil helpen.
Die hem eigenlijk steeds een slag voor is en alvast het blokje dat zijn
kleine broertje nodig heeft pakt en het op de andere stapelt.
En dan gooit het kleine broertje alles om.
En hij gooit het blokje weg.
Begrijpen jullie waarom…?
Juist.., hij wilde het zelf doen.
En dan zegt de moeder. “ Joh… laat hem maar.
Als hij jou nodig heeft en het aan jou vraagt, dan mag je hem helpen.”
Hebben jullie wel eens gemerkt hoe moeilijk dat is?
Om iemand zijn eigen dingen te laten ontdekken.
Maar zien jullie ook dat dat vrijheid is?
En dat hier respect uitspreekt?
Respect om die ander de ruimte te geven zelf te ontdekken wat echt belangrijk is.
En zoiets is het ook wat Jezus hier doet.
Hij wil zich niet opdringen.
Maar Hij wil tegelijk laten zien… Ik ben vlak bij je.
Maar pas als je mij roept, kan ik er echt voor je zijn.
In het programma zie je ook een plaatje van Jezus die aan een deur klopt.
Jezus klopt op je deur… maar Hij komt niet ongevraagd binnen.
Dat is respect. De keus is aan jou of je Hem binnen wilt laten.

Redding
Jezus wacht op jouw roep om hulp…

Jezus wil niets liever dan mensen redden.
Hij is niet gekomen om mensen te veroordelen maar om te redden.
Die redding zien we ook bij Petrus.
Petrus ziet Jezus daar op het water lopen en hij zegt:
‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’
En Jezus zegt: ‘Kom naar mij toe.’
Petrus stapt vol vertrouwen uit de boot.
En hij loopt door die storm heen over het water naar Jezus.
Hij heeft zijn ogen helemaal gericht op Jezus.
Hij wil naar Hem toe.
Maar dan… ineens… voelt hij weer die zware storm
En onder hem ziet hij dat donkere water.
En hij verliest Jezus uit het oog.
En hij zakt weg in het water.
Daar gaat hij… misschien wel koppie onder.
Maar als hij weer boven komt schreeuwt hij: “Heer, red mij!”
En meteen steekt Jezus zijn hand uit en hij grijpt Petrus vast.

Realiteit
Jezus wacht op jouw roep om hulp…

Ik sprak een man die heel wat jaren van zijn leven in een cel had doorgebracht.
EN hij vertelde: …15 jaar geleden… ik was erg verslaafd.
En op een dag moest ik naar de huisarts voor een controle.
Maar ik was een uur te vroeg en zwierf wat rond.
En ik ging ergens op een bankje zitten.
En opeens ontdekte ik dat ik tegenover een kerk zat.
De kerk waarin ik heel vroeger met mijn ouders naartoe ging.
De kerk waarin ik zelfs gedoopt was.
Ik stond op en liep die kerk binnen.
De deuren waren open en ik kwam voor het beeld van Jezus te staan.
En ik zei: “Jezus, als u echt bestaat laat dat dan op de een of andere manier aan me merken.”
Later liep ik weer op straat en er kwam een Antilliaanse vrouw naar me toe.
Ze pakte me bij mijn schouders en zei:
“Ik moet u iets heel belangrijks vertellen: “Jezus houdt van u.”
En ik zei: “Mens ga weg… waar bemoei je je mee.”

Maar ’s avonds in mijn bed dacht ik aan haar.
En aan wat ik in die kerk tegen Jezus had gezegd.
Ik herinnerde me wat ik had gevraagd.
Ik had gevraagd of Jezus mij wou laten merken dat Hij echt bestond
En een paar uur later komt er iemand om mij te vertellen dat Jezus van me houdt.
Dit kan geen toeval zijn.
En vanaf toen ben ik Jezus weer gaan zoeken
En het ging weer goed met mij.
Ik ontmoette een vrouw en we trouwden
We kregen samen een dochtertje.
Ik had weer regelmatig werk en het ging echt goed met mij.
Maar misschien ging het wel te goed met mij.
Ik kreeg het druk met mijn werk.
En ik had geen tijd meer om in de Bijbel te lezen
Ik had ook helemaal geen tijd meer om naar de kerk te gaan.
En nu zit ik weer hier.

In mijn vorige detentie wilde ik zelfmoord plegen.
Maar toen kwam God mij weer tegen.
Hij bracht een christen als medegevangene in mijn cel.
En deze man ging mij weer over God vertellen.
En zei… “jij bent belangrijk om te leven, ook voor je dochtertje.”
En deze gedetineerde man zag zich die nacht weer zitten op dat bankje voor de kerk.
En hij herinnerde zich weer die Antilliaanse vrouw.
En hoe ze tegen hem had gezegd dat ze hem iets heel belangrijks moest vertellen.
“Jezus houdt van jou.”
En toen zag hij dat het niet aan God lag dat hun relatie niet meer werkte.
Dat God maar steeds blijft zeggen “Ik ben er voor jou maar jij moet mij wel zoeken.”

Jezus wacht op jouw roep om hulp…

Straks vieren we het avondmaal,
Het sacrament dat Jezus ons heeft gegeven.
Als teken van vergeving en van schuld.
Het is ook een teken van verbondenheid.
Verbonden zijn met Hem.
Want dit brood symboliseert dat Jezus Geest echt binnen in jou wil wonen.
En de vraag is… wil je dat?
Wil je Jezus echt toelaten in je leven?
Besef je dat je Hem echt nodig hebt?
Al is dat besef ook nog maar zo klein,
laat het groeien en neem van het brood gedompeld in de wijn.
Niet omdat dit nu eenmaal zo hoort in een kerkdienst.
Maar omdat dit een zaak van leven is.
Leven door Jezus en met Jezus. Amen
Tijdens de viering cd: You raise me up.

11. Lied song canción CD He race me up (vrije vertaling)

Ben ik alleen
wanhopig van het wachten,
zo dood alleen
in nachten van gemis,
dan val ik stil,
alleen met mijn gedachten
en met mijn hart
dat angstig in mij is.

Maar dan komt U
en tilt mij over bergen,
maar dan kom U
Uw komen is een feest,
U tilt me op
en draagt me op uw schouders,
U maakt me meer
dan ik ooit ben geweest.

Ben ik alleen
de lange donk’re nachten,
zo dood alleen,
geen vuurgloed om mij heen,
mijn bonzend hart,
mijn eenzame gedachten,
maken mij bang
en killer dan een steen,

Maar dan komt U
en tilt me over bergen,
maar dan kom U
Uw komen is een feest,
U tilt me op
en draagt me op Uw schouders,
U maakt me meer
dan ik ooit ben geweest.

Preek 1 incl. leesgedeelte em lied

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.