Samenstelling bestuur

ds. Tiemen Dijkema
Voorzitter

Jolien Moes
Secretaris
secretaris@neemias.nl

Willem Schaaij
Penningmeester
penningmeester@neemias.nl

Marten Rozema,
Bestuurslid

Mettha De Haan-Bol
Bestuurslid

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging.