Over de naam

De naam Neemias is de Portugese weergave van de Bijbelse naam Nehemia.
Het wordt uitgesproken als Ne-emías met een dubbele e-klank en de klemtoon op de i.
Voor de naam Neemias is gekozen om twee redenen.

Op zijn Portugees omdat de eerste persoon die Ineke, met hulp van anderen, heeft mogen helpen in zijn geboorteland weer op de plaats van bestemming aan te komen, een Portugees sprekende man was.
Hoewel hij Nederlands noch Engels sprak, en Ineke geen Portugees, kwamen ze met gebaren en het gebruik van de Bijbel toch wel heel ver.
Onder het kopje ‘Ontmoetingen’ is het verhaal van Lindomar te vinden.

En Nehemia in de eerste plaats vanwege het ‘schietgebedje van Nehemia. In de bijbel lezen we hierover dat Nehemia in stilte bidt bij de onverwachte vraag van de koning.‘Toen vroeg ik in stilte om hulp van de God van de hemel’. (Nehemia 2 vers 4) Dit is heel herkenbaar voor het werken in gevangenissen en hieraan ontleent Ineke, de kracht om met dit werk in gevangenissen bezig te zijn.

Het gebed heeft voor ons allen grote kracht. En God geeft vaak nog zoveel meer dan we vragen. In Efeziërs 3 vers 28 lezen we: ‘Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.’

In de tweede plaats was Nehemia ook iemand die gevangen thuis bracht. Onze stichting heeft als doel kinderen terug te brengen bij de Vader, schapen terug bij de kudde, en soms kan het thuisbrengen ook een plek hier op aarde zijn. In een gemeente, in een woonplaats…

De naam Nehemia betekent: de barmhartige, de trooster