Giften

 

Als u een specifieke doel wilt ondersteunen, wilt u dat er dan bij vermelden

 

O   Geestelijk verzorgingswerk van onze gevangenispastor

O   Herstelweekenden voor gedetineerden en  exgedetineerden

O   Te Gast in de Luwte

O   Geen voorkeur

Rekeningnummer

IBAN NL32 RABO 0190 4371 54
penningmeester@neemias.nl