Herstelrecht

Gisteravond mocht ik in PKN Haulerwijk een lezing geven over het verschil tussen strafrecht en herstelrecht. Stafrecht is bij de wet geregeld, maar doet lang niet altijd recht aan het conflict tussen dader en slachtoffer. Herstelrecht is een theorie, maar wel een theorie die steeds meer ingang krijgt o.a. door de goed uitgewerkte programma’s van Gevangenenzorg. De SOS-cursus: over spreken over slachtoffers, schuld en samenleving. En de Building Bridges cursus die in 34 landen gegeven wordt. En ik vind het een groot voorrecht dat ik aan deze trainingen mee mag werken.
Als stichting Neemias werken we dit nog verder uit door de herstelweekenden.
Herstel, dat is waar Jezus voor is gekomen. Hij is niet gekomen om te veroordelen maar om te herstellen.