Alle berichten van Ineke Baron-Janssen

Herstelrecht

Gisteravond mocht ik in PKN Haulerwijk een lezing geven over het verschil tussen strafrecht en herstelrecht. Stafrecht is bij de wet geregeld, maar doet lang niet altijd recht aan het conflict tussen dader en slachtoffer. Herstelrecht is een theorie, maar wel een theorie die steeds meer ingang krijgt o.a. door de goed uitgewerkte programma’s van Gevangenenzorg. De SOS-cursus: over spreken over slachtoffers, schuld en samenleving. En de Building Bridges cursus die in 34 landen gegeven wordt. En ik vind het een groot voorrecht dat ik aan deze trainingen mee mag werken.
Als stichting Neemias werken we dit nog verder uit door de herstelweekenden.
Herstel, dat is waar Jezus voor is gekomen. Hij is niet gekomen om te veroordelen maar om te herstellen.

Opsporing Verzocht

Misschien omdat ik ’s avonds veel weg was, miste ik vaak het programma Opsporing verzocht. Soms dacht ik ook wel eens, ik wil het ook helemaal niet zien maar tegenwoordig ben ik dinsdagavond thuis en ik kijk er zowel met interesse als met diep afgrijzen naar.
Eens toen de mannen vroegen: “hoe kijk je naar ons?” zei ik: “als ik Opsporing Verzocht zie, zie ik criminelen, als ik hier ben zie ik mensen.”
Maar… zoals gisteravond ook… ik kijk ernaar en zie tegelijk mezelf tegenover die mannen/vrouwen zitten die zulke ongelooflijke absurde dingen doen. Kotsmisselijk ben ik ervan en ik stelde Tjeerd de vraag: “Wil je nog wel dat ik tussen deze mensen werk?”
Hij antwoordde: “In het begin had ik er wel moeite mee maar door de jaren heen heb ik gezien hoe jij hier steeds mee omgaat en hoe dit ook allemaal op je pad is gekomen. Ook hoe jij met angst omgaat. Hoe je je altijd gedragen voelt. Ik ben er van overtuigd dat dit jouw roeping is.”
Toch… er moet bij mij altijd weer een knop om na Opsporing Verzocht. Het vraagt best wat om altijd weer verder te kijken dan het delict. Dat kan ik niet uit mezelf.
Wat maakt dat iemand zich zo kan verlagen en tot zulke waanzinnige dingen in staat is?
Toch zou God vanuit de hemel ook niet zo naar ons kijken?
En Hij liet Jezus naar de aarde gaan.

Rijdende Rechter, bedankt!!!

In de gevangenis zitten veel jongens vanwege onbetaalde boetes en natuurlijk ga ik terug met hen naar het begin, wat is de reden geweest dat je een boete heb gekregen, want daar is het fout gegaan natuurlijk, maar dan…
Een boete van 300 euro, loopt snel op, en is zomaar 1000 euro.
En iemand die een boete van 300 euro niet kan betalen, kan die van 1000 euro helemaal niet betalen. En dan worden ze in de gevangenis geplaatst.
Het bijzonder is dat we dit ook bij onze jongste zoon meemaakten. Hij sleutelde graag en kreeg zo afgedankte brommers die in onze schuur in alle onderdelen uit elkaar lagen. Maar hij kreeg op een gegeven moment boetes omdat ze niet verzekerd waren. Let wel voor 3 scooters 3 boetes, dus in een keer 900 euro.
Wij vonden dat hij oud en wijs genoeg was om hier zelf met RDW over te bellen en dat deed hij, meerdere keren, maar toen hij meende dat het goed was afgehandeld kwamen er opnieuw drie boetes.
Er werd gezegd:”ja een scooter in de schuur, kan natuurlijk vanaf de weg gefotografeerd worden…” Nou… wij wonen 150 meter van de weg af en in de schuur stonden geen scooters behalve die ene die gebruikt werd en goed verzekerd was.
De boetes waren ondertussen opgelopen tot 3000 euro, daar is hij niet onderuit gekomen.
Toen die boetes kwamen heb ik zelf met Veendam gebeld om een afspraak te maken, maar ik kreeg als antwoord: “Mevrouw, hiervoor hoeft u niet te komen, dit kunt u heel goed via de telefoon afhandelen.”
Maar door vol te houden mochten we komen.
Eenmaal in Veendam en met de papieren bezig, belde de mevrouw om iemand extra aan de ander balie “want dit is een heel ingewikkeld verhaal”, zei ze. “hier ben ik nog wel even mee bezig.” En wij zeiden: “wij gaan hier niet eerder weg dan dat echt alles is afgesloten. De juiste handtekeningen op de juist plekken gezet enz.,  het liefst met foto’s erbij.”

Wij hebben onze zoon geholpen de boetes te betalen, ik wist wat de gevolgen zouden zijn als ze niet betaald werden. Gevangenisstraf, je baan kwijt, of je opleiding onderbroken, een strafblad en minder kans op werk. En een deuk in je identiteit en in de cellen onderwijs in criminaliteit…

Ik weet niet of het tot een mogelijkheid behoort rijdende rechter, maar er was eens een jongen in de gevangenis die vertelde hoe de RECHTER hem schappelijk had behandeld en de geldelijke straf had terug gebracht naar een klein betaalbaar bedrag.

Als nu eens alle rechters de handen ineenslaan.

Het CJIB is echt een heel eigen regiem geworden in Nederland en gek genoeg, op de een of andere manier hebben we haar zelf in leven geroepen en haar die macht gegeven. Maar waarom kunnen we dat niet terug draaien?

Rijdende Rechter bedankt voor uw geweldig pleidooi!!! En ook voor uw boosheid!!!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/12/rijdende-rechter-gaat-los-op-cjib/

Herstelrechtsymposium Gevangenenzorg

Een verhaal dat vandaag verteld werd door Jan de Cock, die een wereldreis maakte om te ontdekken hoe men daar met criminaliteit omging: “Als er in ons dorp een dief was, gingen we met zn allen naar de amandelboom. We zetten de dief in het midden en we zeiden als dorpsbewoners om de beurt iets positiefs over hem. En dat bracht de dief vanzelf tot tranen en het verlangen de situatie te herstellen…” ‪#‎herstelrechtsymposium‬

Mijn hart ligt bij gevangenen, binnen en buiten de gevangenis

In de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt mogen vrouwen geen dominee worden. Ineke Baron uit Bakkeveen was de de eerste vrouw die er onlangs toch een preek hield. Gisteren ging ze opnieuw voor, in de Protestantse kerk in het Groningse Zevenhuizen.

Door onze correspondent

KARIN DE MIK correspondent NRC Handelsblad

Bakkeveen. Een vrijgemaakte vrouwelijke dominee op een protestantse kansel. Gevangenispastor Ineke Baron (57) beleefde gisteren in Zevenhuizen opnieuw een memorabel moment. De vrijgemaakte Baron, in opleiding tot voorganger, preekte weer, nu in een PKN-kerk. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt kennen geen vrouwen in het ambt. Ouderling of diaken kunnen ze niet worden. Dominee al helemaal niet. Toch ging Baron vorige week als eerste vrouw ter wereld voor in een vrijgemaakte kerk. Ze hield een stagepreek in Haulerwijk. De zegen aan het eind van de kerkdienst mocht ze echter niet zelf uitspreken. In de PKN-kerk, waar vrouwen op de kansel geen uitzondering zijn, wel. Baron: “Erg fijn. Gezegend worden betekent tot bloei komen, zodat mensen die met jou in aanraking komen ook tot bloei kunnen komen.” Het sprak Gina Kamminga, die Baron voordroeg voor de preekbeurt in Zevenhuizen, aan. “Mensen waren enthousiast. Ineke Baron is een ander type dominee dan we gewend zijn. Ze is heel duidelijk en komt liefdevol over.”

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt scheidden zich in 1944 af van de Gereformeerde Kerken (synodaal). De afsplitsing sloeg diepe wonden binnen families en vriendschappen. Bij de vrijgemaakten speelt de discussie over vrouwen in het kerkelijk ambt al jaren. Vorig jaar bepaalde de synode, het hoogste orgaan, dat vrouwen uitgesloten blijven. De grond hiervoor vindt men onder meer in een bijbeltekst uit 1 Corinthiërs 14. “Vers 34,” weet Baron, die thuis in Bakkeveen een bijbel openslaat. “De apostel Paulus zegt daarin: “Vrouwen moeten tijdens de samenkomsten zwijgen, zoals ook de wet zegt.” Maar ik vroeg me af: welke wet? In het Oude Testament staat daar niets over. De Statenvertaling verwijst in een uitleg naar Genesis 3. Daar staat dat de man over de vrouw zal heersen. Daar ben ik ziek van geweest. In mijn praktijk spreek ik vaak christelijke vrouwen die hun identiteit kwijt raakten in hun huwelijk.”

Baron is psychosociaal therapeut en tweeëenhalf jaar gevangenispastor. Ze ging theologie studeren om nog beter onderlegd te zijn. De stagepreek in het kader van haar studie hield ze op 31 mei in haar eigen kerk in Haulerwijk. De kerkenraad daar zag geen probleem. “Die wist van mijn studie en besloot unaniem dat ik mocht voorgaan.” Niet iedereen stond overigens te juichen over een vrouw op de vrijgemaakte kansel. “Ik heb ook vervelende brieven gehad, zelfs van overzee, maar zet dat er maar niet in.”

Maar er waren ook veel positieve reacties. Een haar onbekende vrouw mailde: “Bijzonder dat jij als vrouw “mag” preken. Mooi, geduld wordt beloond en wie weet waar deze weg toe leidt.”

Paulus’ tekst moet je zien in zijn historische context, vindt Baron. “Vrouwen speelden in de toenmalige Griekse cultuur een ondergeschikte rol.”

Er zijn bovendien teksten die Paulus tegenspreken, meent ze. “In het bijbelboek Handelingen staat dat “uw zonen en uw dochters zullen profeteren”. En er zijn veel teksten waarin vrouwen het woord nemen.

Op de (vrijgemaakte) universiteit in Kampen is twee op de tien studenten theologie vrouw. Predikant kunnen ze niet worden. Baron: “Maar misschien wilde God dat ik een voortrekker zou zijn en komt er een doorbraak.” Wordt ze nu de eerste vrijgemaakte vrouwelijke predikant? Ze lacht. Het is niet echt haar doel. “Het liefst blijf ik gevangenispastor.” Ze valt even stil. “Maar misschien ook wel. Het lijkt erop of niet ik maar God dit allemaal heeft bedacht. Ik beschouw Hem als de regisseur van dit alles.”

rap van jongen in detentie

Opa,

Het is vier jaar geleden,
Dat u naar de Heer bent gegaan.
Dat doet me zeer van binnen.
Ik kan dit allemaal niet aan.
Ik kreeg schijt aan alle regels,
Wou er niets van weten.
Ik liet mijn familie in de steek

Ik heb spijt van mijn daden
Dat ik er niet voor hen ben geweest.
Ik mis je , ik mis je, opa ik mis
het hand-in-hand-de- kameraden
Ik mis je sterker door de strijd
wij twee samen.